سالنامه برنامه ریزی اهداف

38,000 تومان

دسته:

توضیحات

سالنامه.mp4

 

  •  با صرف چند دقیقه وقت در طول روز با این دفتر تمام زندگی خود را برنامه ریزی کنید، به صورتی که کوچکترین نکته از قلم نخواهد افتاد.