موفقیت راز ندارد، راه دارد...
موفقیت راز ندارد، راه دارد...
ناشنوا باش، وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند...
ناشنوا باش، وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند...
استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر...
استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر...
✔ مدت دوره: ( ۳ ماه ) ماهی ۲ جلسه ۴ ساعته – جمعه‌ها
توضیحات بیشتر
دوره یکساله - موفقیت و ثروت در دوران رکود
توضیحات بیشتر
● زیربنای موفقیت و ثروت ✔ این دوره پیش‌نیاز سایر دوره‌های دکتر احمدی‌منش بوده و گذراندن این دوره یا دیدن فیلم آن برای ثبت‌نام دوره‌های دیگر الزامی است.
توضیحات بیشتر

درباره شعور باطن چه می دانید؟

شعور باطن هر فرد، نکات مثبت و منفی زندگی او (غم‌ها و شادی‌ها، شکست‌ها و موفقیت‌ها) را دقیقاً در خود ضبط کرده است. انسانی که خواهان خوشبختی و موفقیت است، باید ذهن خود را از منفی‌ها و زشتی‌ها پاک و تزکیه نماید. از کینه، چشم‌وهم‌چشمی، حسادت، یأس و ناامیدی و ... چرا که تا زمان حضور عوامل منفی در ذهن، سرعت وی به سمت خوشبختی بسیار کند خواهد بود. ضمیر ناخودآگاه با تمام قدرت و عظمتش کاربرد آسانی دارد. در طول این دوره با اصول پاک‌سازی ذهن و رسیدن به آرامش ذهنی آشنا می‌شوید و شاه‌کلید موفقیت و خوشبختی را در اختیار خواهید گرفت. برای آشنایی و کسب مهارت جهت نفوذ، پاکسازی و برنامه ریزی شعور باطن و رسیدن به آرامش ذهنی حتما از "دوره معجزه ذهن" استفاده کنید.

محصولات

برای دیدن کل محصولات به بخش فروشگاه وب سایت مراجعه فرمایید.
♦️ این بسته شامل: ⚡️کتاب معجزه ذهن برای رسیدن به آرزوها ⚡️سی‌دی مراقبه خودهیپنوتیزم اهداف ⚡️پک سخنرانی ۴۸ قسمته "دوره مدیریت ذهن" ⚡️ رومیزی قدرت کلمات ⚡️سالنامه برنامه‌ریزی اهداف ⚡️فیلم راز ⚡️یک جلد مجله راه موفقیت
اطلاعات بیشتر + سفارش
♦️ این بسته شامل: ⚡️پک سخنرانی ۴۸ قسمته "دوره مدیریت ذهن" ⚡️پک سخنرانی ۸ دی‌وی‌دی "فروش در دوران رکود" ⚡️کتاب بازاریابی لاک‌پشتی فروش خرگوشی ⚡️کتاب معجزه ذهن برای رسیدن به آرزوها ⚡️سی‌دی مراقبه خودهیپنوتیزم اهداف ⚡️ رومیزی قدرت کلمات ⚡️سالنامه برنامه‌ریزی اهداف ⚡️فیلم راز ⚡️یک جلد مجله راه موفقیت
اطلاعات بیشتر + سفارش
♦️ این بسته شامل: ⚡️کتاب معجزه ذهن برای رسیدن به وزن ایده آل ⚡️ سی دی مراقبه افزایش وزن + سی دی مراقبه کاهش وزن ⚡️پک سخنرانی ۴۸ قسمته “دوره مدیریت ذهن” ⚡️کتاب معجزه ذهن برای رسیدن به آرزوها ⚡️سی‌دی مراقبه خودهیپنوتیزم اهداف ⚡️ رومیزی قدرت کلمات ⚡️سالنامه برنامه‌ریزی اهداف ⚡️فیلم راز ⚡️یک جلد مجله راه موفقیت
اطلاعات بیشتر + سفارش

دیدگاه شما

با ما در ارتباط باشید

تقدیرنامه ها