ثروت و موفقیت راز ندارد، راه دارد...
ثروت و موفقیت راز ندارد، راه دارد...
ناشنوا باش، وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند...
ناشنوا باش، وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند...
استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر...
استاد تغییر باشیم، نه قربانی تقدیر...
برگزاری در تهران و شهرستان‌ها
توضیحات بیشتر
برگزاری در تهران و شهرستان‌ها
توضیحات بیشتر

هیچ‌وقت نباید از داشتن معلم و مربی احساس بی‌نیازی کرد...

یک نفر از محمدعلی کلی پرسید: چرا شما هنوز هم مربی دارید، در حالی که الان دیگر قهرمان جهان هستید؟ او با لبخند گفت: انسان هرگز نباید خود را از داشتن مربی بی‌نیاز احساس کند، حتی اگر قهرمان جهان باشد. مربی در نقاطی به کمک ما می‌آید که علیرغم دانش کافی ما، به دلیل فشارهای زیاد محیط، از عمل به آن عاجز می‌مانیم. در آن لحظات است که مربی، ما را مانند قطاری که از ریل خارج شده، دوباره روی ریل می‌اندازد…

سالک نرسد بی‌مدد پیر، به جایی       بی‌زورِ کمان ره نبرد تیر، به جایی
بــی پیــر مــرو تـــو در خــرابات     هـــر چـنــد ســــکـندر زمــــانـی

“حافظ”

دانلود رایگان اپلیکیشن "استراتژی ثروت"

اپلیکیشن رسمی دکتر احمدی‌منش (پایان مرداد ماه)

تقدیرنامه ها